DUS! doet:

ŸŸ Koploper in duurzaamheid
 Iedereen participeert in de samenleving
 Meer inwoners denken en beslissen mee
 Natuur wordt gewaarborgd

 

Concreet betekent dit....   lees verder

 

DUS! loopt voor vluchtelingen 2

Fieke Otto - 16 april 2016

Een 'salad bowl'. Verschillende ingrediënten die met elkaar een smakelijk geheel vormen. Misschien zelfs smakelijker dan als ze afzonderlijk van elkaar gegeten zouden worden. Deze metafoor wordt vaak gebruikt om het ideaal van onze multiculturele samenleving te duiden. Een ideaal waar DUS! in gelooft. Solidariteit met vluchtelingen wereldwijd, maar ook met nieuwkomers in Nederland vloeien voort uit dat ideaal. Zeker in een wereld waarin polarisatie op de loer ligt. Om dat uit te dragen loopt DUS! tijdens de nacht van de vluchteling van Den Haag naar Rotterdam.

Lees meer: DUS! loopt voor vluchtelingen 2

Vaarwel overbodige fietspaaltjes

Thomas Endhoven - 5 april 2016

In Uithoorn staan een ontzettend groot aantal fietspaaltjes en andere hindernissen op de fietspaden. Veel van deze hindernissen lijken echter vrijwel nutteloos te zijn. Naast dat deze geen doel dienen zijn zij vaak ook nog erg gevaarlijk en vormen een belemmering voor onderhouds- en hulpdiensten. Het verwijderen van dit groot aantal onnodige hindernissen zal dus zorgen voor meer veiligheid en bereikbaarheid. DUS! Uithoorn heeft dit probleem al eerder aangekaart en is daarom erg verheugd dat de gemeente nu eindelijk heeft aangegeven het aantal hindernissen op de fietspaden te reduceren. De obstakels worden getoetst op hun nut en noodzakelijkheid en in de meeste gevallen verwijderd.Fietspaaltjes2

DUS! loopt voor vluchtelingen

DUS loopt voor vluchtelingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om aandacht te vragen voor de vluchtelingenproblematiek én om bij te dragen aan noodhulp voor vluchtelingen wereldwijd loopt DUS! in de nacht van 18 op 19 juni van Rotterdam naar Den Haag tijdens 'De nacht van de vluchteling' (www.nachtvandevluchteling.nl).

Lees meer: DUS! loopt voor vluchtelingen

Politiek café Regelvrije Bijstand

Diverse gemeenten denken na over bijstandsuitkeringen zonder de knellende regels van de gewone bijstand. De uitvoerende ambtenaren merken dat de huidige regels vaak onredelijk uitwerken en de mensen absoluut niet motiveren om zelf initiatieven te nemen. Bovendien zijn de kosten van alle controles bijzonder hoog. Daarom organiseert DUS! een politiek café over de Regelvrije Bijstand.

Lees meer: Regelvrije bijstand

HondenbelastingHond

Er zijn wat geluiden opgekomen omtrent de hondenbelasting in Uithoorn. Naar aanleiding van de motie die het CDA en de PvdA eind vorig jaar indiende is er een discussie ontstaan. De motie zou de hondenbelasting voor minima opheffen. DUS! voelt zich erg betrokken bij de burgers van Uithoorn met een minimum inkomen.

Lees meer: Hondenbelasting

  • Van de wethouder: de zorg in Uithoorn, de Hoeksteen en vluchtelingen

   De zorg in Uithoorn Vanaf januari valt de Jeugdzorg en een deel van de volwassenenzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, met minder geld dan het Rijk er tot nu toe voor uitgaf. Dat is...

   Read More

  • Van de wethouder: zorg in 2015

   Hoe gaat het nu met de zorg sinds januari 2015? Toen de vuurpijlen de lucht in gingen met Oud en Nieuw en de kurk van de champagnefles knalde, gingen mijn gedachten naar de zorg voor jeugd en...

   Read More

  • Van de wethouder: (jeugd)zorg? Onze zorg!

   (Jeugd)zorg? Onze zorg! De gemeente staat voor een grote verandering. Namelijk de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten. Het gaat dan om de zorg aan kinderen en volwassenen en om...

   Read More

  • Van de wethouder: jeugd

   Talentontwikkeling, zorg en veiligheid, dat zijn de drie pijlers van het jeugdbeleid. De afgelopen vier jaar heeft dat een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Ik vertel u er graag over....

   Read More

  • Van de wethouder: natuurlijke speelplekken

   Enige jaren geleden heeft de gemeenteraad het speelbeleidsplan aangenomen. Dat hield in dat Uithoorn en De Kwakel in 'speelzones' verdeeld werden en in elk speelzone twee speelplekken kwamen. In de...

   Read More

  • Van de wethouder: een lokaal Centrum voor Jeugd en Gezin

   Op naar de verkiezingen........Zo, het nieuwe jaar is alweer twee weken oud! Het wordt een spannende tijd: nog twee maanden en dan zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een mooie tijd om stil te staan...

   LEES VERDER...Van de wethouder: een lokaal Centrum voor Jeugd en Gezin

Copyright - 2016
Alle rechten voorbehouden